Supervizare Psihologie Clinica

Ce este supervizarea?
Supervizarea clinică este un proces care asigură că, beneficiarii serviciilor psihologice primesc cea mai bună îngrijire posibilă de la un profesionist în sănătate mintală.
Supervizarea face parte din setul de bune practici pentru practicarea psihologiei clinice.
Supervizarea clinică este un proces structurat de susținere, educare și evaluare a muncii unui profesionist în sănătate mintală de către un supervizor calificat și instruit corespunzător.
Supervizarea clinică ar trebui să fie întotdeauna asigurată de un profesionist în sănătate mintală care a atins un nivel de expertiză.
Supervizarea clinică are loc în mod regulat, de obicei săptămânal, la două săptămâni sau lunar.
Rolul supervizorului cuprinde mai multe aspecte: sprijinirea obiectivelor profesionale ale supervizatului, gestionarea volumului de muncă și urmărirea dezvoltării personale, oferind sprijin și consiliere atunci când este necesar.
În psihologia clinică, acest proces include: predarea de concepte noi pentru educarea supervizatului, concepte bazate pe teoriile din psihologie dovedite științific și asigurarea unui spațiu pentru dezvoltare personală.
De asemenea, supervizorul clinic îi sprijină pe supervizat să le aplice în munca lui cu clienții/pacienții și îl încurajează să-și evalueze rezultatele prin observație și auto-reflecție.
Procesul de evaluare a eficacității și utilității supervizării este de obicei discutat amănunțit între supervizor și supervizat.
Auto-reflecția clinică și dezvoltarea curiozității profesionale joacă un rol esențial în procesul de evaluare.